نام بهره بردار نام بازار شماره غرفه نام غرفه تاریخ شروع تاریخ خاتمه
امین نوروزی دامون 87 ماوی 1398/10/8 1398/10/27
محمدرضا معمارپناهی رویامال 7 QUICK SILVER 1398/10/8 1398/10/27
حمید چاکری پردیس دو 92 آبادان 1398/10/5 1398/10/24
حمیدرضا طهماسبی مرکز تجاری 93 آیسان کیش 1398/10/5 1398/10/24
ایمان الواری بازار مرجان A10 موهر 1398/10/19 1398/11/08
رضا امین زاده و شرکا پردیس دو 183 دیسکانکت 1398/09/22 1398/10/11
محمدرضا یزدی زاده بازار کوروش 12و13 استودیو میکاپ 1398/09/28 1398/10/01
فرهاد پورصیادی بازار مروارید 14و15و16 فرهاد 1398/10/01 1398/10/20
حمیدحسن شاهی مروارید 11و12و13 1398/10/01 1398/10/20
زینب آزمون بازار مروارید 79 بوتیک آزمون 1398/10/23 1398/11/12
آقای زهیر فرخی بازار مرکز تجاری 9طبقه اول اکسیژن 1398/10/28 1398/11/17
فاطمه غریبی بازار رویامال 1 lcwaikiki 1398/11/06 1398/11/25
رقیه سرباز بازار پردیس دو 6 ویکتوریا 1398/11/06 1398/11/25
فاطمه غریبی پردیس دو 89 1398/11/06 1398/11/25
مهدی سرباز پردیس دو 93 1398/11/06 1398/11/25
محمدحسین رحیمخانی پردیس دو 50اول سان کیش 1398/11/07 1398/11/26
موسی عطاررضایی پردیس دو 16 مرسی 1398/11/07 1398/11/26
شهاب کاظمیان مروی بازار دامون 61 اول اسپریت 1398/11/07 1398/11/26
شهاب کاظمیان مروی بازار کوروش 11 اسپریت 1398/11/07 1398/11/26
شهاب کاظمیان مروی بازار مرکز تجاری 8 اسپریت 1398/11/07 1398/11/26
شهاب کاظمیان مروی رویا مال 17 اسپریت 1398/11/07 1398/11/26
فرهاد فریادرس پردیس دو 73 tommy 1398/11/08 1398/11/27
آقای محمد فریادرس پردیس یک 116-115 tommy 1398/11/08 1398/11/27
محمد فریادرس مروارید 120 tommy 1398/11/08 1398/11/27
علی فریادرس بازارمرکز تجاری 173-172 tommy 1398/11/08 1398/11/27
مسعود فریادرس رویامال 105 لویی ویتون 1398/11/08 1398/11/27
رویا برموتبار بازار مرکز تجاری 35 دنیای چرم 1398/11/08 1398/11/27
مرتضی رئوفی نیای بازار پردیس دو 52 1398/11/09 1398/11/28
وحیدرضا عظیم زاده پردیس دو 79 اول بوسینی 1398/11/10 1398/11/29
وحیدرضاعظیم زاده بازار مرکز تجاری 5و6 دوم بوسینی 1398/11/10 1398/11/29
وحیدرضا عظیم زاده بازر دامون 107اول بوسینی 1398/11/10 1398/11/29
وحیدرضا عظیم زاده رویامال 12همکف بوسینی 1398/11/10 1398/11/29
شهرام کاظمیان مروی بازار کوروش 8و7 همکف بوسینی 1398/11/10 1398/11/29
داود جعفرزاده مقدم بازار پردیس دو 91همکف lacoste 1398/11/08 1398/11/27
امین جعفرزاده مقدم بازار مرکز تجاری 6همکف Lacoste 1398/11/08 1398/11/27
رامین زمردیان بازار مرکز تجاری 62-63-64 1398/11/10 1398/11/29
احمدرضا کشانی فرد بازار مرجان 31 درنیکا 1398/11/10 1398/11/29
وحید ایمانی بازار پردیس دو 80 burberry 1398/11/10 1398/11/29
حمید ایمانی بازار رویا مال 49اول burberry 1398/11/10 1398/11/29
اکبر رئوفی نیا بازار مرکز تجاری 54 1398/11/10 1398/11/29
محمد ابراهیمی بازار پردیس دو 120 بنفلی 1398/11/10 1398/11/29
عباس پیری زاده بازار پردیس دو 124 آریادید 1398/11/10 1398/11/29
عباس پیری زاده بازار پردی یک 46 آریا دید 1398/11/10 1398/11/29
فروغ امیدی بازار مرجان 27 رز سفید 1398/11/10 1398/11/29
منوچهر منوچهری بازار مرکز تجاری 175-174 burberry 1398/11/10 1398/11/29
مسعود فریاد رس بازار پردیس یک 65 burberry 1398/11/10 1398/11/29
علیرضا کریمی بازار پردیس دو 74 burberry 1398/11/10 1398/11/29
شاهین ملکوتی پردیس دو 145 ملکوتی 1398/11/12 1398/12/01
رضا فریادرس بازار مرکز تجاری 130همکف 1398/11/14 1398/12/03
رضا فریادرس بازار رویا مال 128 1398/11/14 1398/12/03
مسعود فریاد رس بازار پردیس دو 82 1398/11/14 1398/12/03
سید مجید ملکی بازار زیتون 74 توتک 1398/11/14 1398/12/03
مرضیه ملکی بازار مرکز تجاری 196 آیدین کالکشن 1398/11/14 1398/12/04
ناصر زند بازار مروارید 23 آیدین کالکشن 1398/11/15 1398/12/04
پرهام وفایی بازار دامون 23 شهروز 1398/11/14 1398/12/03
فرهاد پورصیادی بازار مروارید 14-15-16 فرهاد 1398/11/16 1398/12/05
پرویز زاهدی پردیس دو 147 روژا 1398/11/16 1398/11/30
محمدرضا یزدی زاده بازار کوروش 12و13 نوژیان 1398/11/17 1398/11/26
شرکت نظر کیش بازار پردیس دو 85 1398/11/17 1398/12/06
رضا جعفری بازار پردیس دو 20 پالیز کیش 1398/11/18 1398/12/07
اصغرمعدنچی اردکانی بازار کوروش 40-41 1398/11/19 1398/12/08
بهاره مسعودی بازار رویامال 108 بهار 1398/11/22 1398/12/11
رضا امین زاده بازار پردیس دو 183 دیسکانکت 1398/11/23 1398/12/12
سیدعلی ملکی بازار پردیس یک 168 بومی 1398/11/24 1398/12/13
سید یوسف ملکی بازار مرکز تجاری 204 بومی 1398/11/24 1398/12/13
نام بهره بردار نام بازار شماره غرفه نام غرفه تاریخ شروع تاریخ خاتمه
شرکت

صنایع چوب کیش

شهرک صنعتی5

قطعات11-22-21

1398/11/30 1398/12/19
مجتبی سلیمی پردیس دو 184 رونکاتو 1398/12/01 1399/01/15
شرکت آرنگ کیش مجتمع یاران کیش رونکاتو-دلسی 1398/12/01 1399/01/15
حسین سلیمی بازار مرکز تجاری 57همکف دلسی 1398/12/01 1399/01/15
یاشار مهرپویا بازار ونوس 35 دلسی 1398/12/01 1399/01/15
شرکت آرنگ کیش بازار پردیس دو 185 دلسی 1398/12/01 1399/01/15
حسین سلیمی بازار رویا مال 14 رونکاتو-دلسی 1398/12/01 1398/01/15
بهرخ شایان بازار مرکز تجاری 30/3 رخ دیزاین 1398/12/01 1398/12/22