مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

1- معافیت مالیاتی 15 ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی.

2- عدم نیاز به روادید برای ورود وخروج خارجیان.

3- آزادی كامل خروج ارز.

4- انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانكی.

5- تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی.

6- عدم محدودیت  برای سرمایه گذاری و مشاركت خارجی.

7- سرعت عمل در انجام امور اداری.

8- انتقال آسان سرمایه داخل، خارج و سایر مناطق آزاد ایران.

9- معافیت از عوارض گمركی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی صنایع كیش.

10- امكان سرمایه گذاری خارجی بدون مشاركت ایرانی.

11- امكان خرید و فروش و اجاره زمین برای سرمایه گذاران داخلی و اجره زمین به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی.

12- عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز.

13- انجام كلیه معاملات و نقل و انتقال ارزی در منطقه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

14- ثبت شركتها و مالكیتهای صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد.

15- آزادی ورود هرنوع كالا به استثنای كالاهای مغایر با شرع اسلام یا قوانین خاص مربوط به مناطق آزاد.

16- ترانزیت و صادرات مجدد كالاهای خارجی با كمترین تشریفات.

17- صدور كالاهای تولید شده در منطقه به خارج از كشور یا سایر مناطق آزاد با كمترین تشریفات.

18- صدور كالاهای تولید شده با رعایت قوانین ارزش افزوده به داخل كشور.

19- تعیین ضوابط حاكم برروابط بین كارگر وكارفرما براساس قراردادهای منعقده.