بازار بساک

بازر بساک در زمینی به مساحت ۲۷۹۳ متر مربع در چهار طبقه در مجتمع مسکونی صدف احداث و در سال ۱۳۸۹ به بهره برداری رسید. این مرکز خرید هم اکنون با ۳۹ غرفه فعال در حال خدمت رسانی مراجعه کنندگان محترم میباشد.

این مرکز در مجتمع مسکونی صدف قرار گرفته و به جهت نزدیکی به محل زندگی ساکنان و مسافرانی که در این مجتمع سکونت دارند  سبب شده تا دسترسی مسافران  به مرکز خرید راحت تر باشد که این خود سبب رفاه بیشتر ساکنان این مجتمع مسکونی شده است .

تلفن : ۴۴۴۵۴۰۹۹

فکس : ۴۴۴۵۴۰۸۸