بازار مرجان

بازار مرجان کیش یکی از بازارها و مراکز خرید کیش است که در زمینی به مساحت حدودا ۲۲۸۰۰ مترمربع، در یک طبقه، در قسمت شرقی کیش احداث گردیده است. بازار مرجان کیش در سال ۷۰ به بهره برداری رسید و در حال حاضر با بیش از ۱۳۰ غرفه، در حال فعالیت می باشد.

تلفن تماس :  ۴۴۴۶۶۱۶۰-۰۷۶