نشست سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش با مدیر عامل جامعه بازاریان

روز یکشنبه ۶ بهمن ماه۱۳۹۸؛ با حضور آقای دکتر امیری خراسانی سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش،آقای سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان، آقای شرقی مدیرعامل شرکت جهان نوای ترنم  و آقای افشون نایب رئیس هیئت فوتبال کیش،نشستی در رابطه با  هماهنگی های لازم  جهت برگزاری رویدادهای خانوادگی و ورزشی در اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ در دفتر جامعه بازاریان برگزار شد.