سلام و درود خدمت مدیران محترم بازارهای تجاری
با عنایت به جهش و شیوع بیماری در روزهای اخیر و درخواست قریب به اتفاق اعضای هیئت مدیره و مدیران مراکز تجاری وپیگیری‌های به عمل آمده و نیز توصیه اکید شورای سلامت و ستاد پیشگیری از کرونا مقرر گردید از تاریخ بیست و دوم اسفند ماه تا اطلاع بعدی بازارهای تجاری با کاهش مجدد ساعت کار و در یک شیفت کاری از ساعت ۱۷:۳۰لغایت ۲۲ فعالیت نمایند.
لذا خواهشمند است همکاران محترم به نحو مقتضی تصمیم فوق را به اطلاع بهره برداران عزیز برسانند.
امیدواریم با مساعدت و همکاری یکدیگر هر چه سریعتر شاهد بهبودی اوضاع کسب و کار باشیم انشاالله
جامعه بازاریان و بازرگانان کیش