بازتاب مثبت نامه مدیرعامل جامعه بازاریان،خطاب به مالکین غرفه ها در رسانه ها

خبرآنلاین

(http://khabaronline.ir/news/1359457)

حرکت زیبا و خداپسندانه جامعه بازاریان و بازرگانان کیش

در پی رکود بازارها و مراکز اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا ، رحمان سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان کیش از مالکین غرفه ها و منطقه آزاد کیش خواست تا نسبت به بخشودگی حداقل یک ماه اجاره بها مساعدت کنند…