حرکت شایسته ی تقدیر جمعی از موجرین بازار رویا مال در خصوص پویش حمایت از بهره برداران :

با سلام

احتراما عطف به نامه درخواست مدیرعامل محترم جامعه بازاریان مبنی بر همراهی موجرین با مستاجرین و بهره برداران غرفه های تجاری به استحضار می رساند برابر مذاکرات صورت گرفته و پیگیری های به عمل آمده تاکنون ، روند بخشودگی اجاره به شرح زیر است

– شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا –۳۹ واحد — ۵۰ درصد بخشش اجاره

– شرکت آوای الیکا کیش — ۵ واحد — ۱۰۰ درصد بخشش اجاره

– آقای محمد رضا رحیمی –۲ واحد — ۱۰۰ درصد بخشش اجاره

– آقای علی راهی — ۱ واحد — ۱۰۰ درصد بخشش اجاره

– آقای حسین براتی –۱ واحد –۵۰ درصد بخشش اجاره

– شرکت نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد — ۱ واحد — ۱۰۰ درصد اجاره واحد

جمعا : ۴۹ واحد