حرکت شایسته ی تقدیر تعدادی دیگر از موجرین بازار رویا مال در خصوص پویش حمایت از بهره برداران :

 

با سلام

احتراما عطف به نامه درخواست مدیرعامل محترم جامعه بازاریان مبنی بر همراهی موجرین با مستاجرین و بهره برداران غرفه های تجاری به استحضار می رساند برابر مذاکرات صورت گرفته و پیگیری های به عمل آمده تاکنون ، روند بخشودگی اجاره به شرح زیر است :

– آقای رضا سلطانی طهرانی — ۱۶ واحد — ۵۰ درصد بخشش اجاره بها

– سرکار خانم فرزانه رحیمی — یک واحد — ۵۰ درصد بخشش اجاره بها

مجموع کل تا این لحظه : ۶۶ واحد