احتراما به استحضار می رساند نظر به دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین تصویب شورای سلامت کیش که عهده دار مسئولیت مبارزه با بیماری کرونا در جزیره کیش است ؛ از تاریخ امروز جمعه اول فروردین ۱۳۹۹ به مدت ۱۰ روز کلیه بازار های تجاری جزیره کیش تعطیل خواهد بود . ضمنا ابلاغیه کتبی نیز پس از دریافت اطلاع رسانی خواهد شد.
تصمیات بعدی نیز متعاقبا اعلام می شود .