حرکت شایسته ی تقدیر تعدادی از مالکین محترم بازار دامون کیش در خصوص پویش حمایت از بهره برداران :
احتراما به استحضار میرساند غرفه های ذیل یک ماه اجاره را به بهره برداران بخشیده اند و مدیریت بازار دامون در حال رایزنی با مابقی بهره برداران است
غرفه۳۶و۴۲
مالک سیدجلال حسینی
غرفه۷۲
مالک محمد پور خسروانی