حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار زیتون ، در خصوص مذاکره با مالکین عزیز و همراهی با پویش حمایت از بهره برداران :

بهره برداران محترم بازار زیتون
سلام علیکم
با عنایت به شیوع بیماری کرونا و کسادی کسب و کار در جزیره , موضوع در جلسه ۲۴ فروردین ۹۹ هیئت مدیره بازار زیتون مطرح وبا در نظر گرفتن جمیع جهات مقرر
گردید ۵۰% شارژ فروردین ماه ۹۹به بهره برداران تخفیف داده
شود و بخشودگی مدت یک ماه اجاره بهاء بهره برداران مشاعات نیز مورد موافقت واقع گردید , امیدواریم پس از رفع مشکلات پیش آمده بر اثر شیوع کرونا خداوند متعال خیر و برکت را به کسبه محترم جزیره کیش عنایت بفرماید . انشاالله

 

اسامی مالکین محترم بازار زیتون که اجاره غرف خود را جهت مساعدت و همدلی بخشیده اند
۱)آقایان احمد و محمود کریم زاده یک ماه اجاره غرفه ۴
۲)آقای احمد سهرابی یک ماه اجاره غرفه ۲۵
۳)آقای سلحشور یک ماه اجاره غرفه ۳۰
۴)آقای منشیان یک ماه اجاره غرفه ۷۹
۵)آقای شفیعی یک ماه اجاره غرفه ۷۵
۶)آقای محمدرضاعربشاهی یک ماه اجاره غرفه۳۵
۷)آقایان محمدعلی صادقی وسعید احمدی لاری اجاره غرفه۵۲
۸)آقای سعید احمدی لاری یک ماه اجاره غرفه ۴۲
۹)آقای رنجبر یک ماه اجاره غرفه ۲۰
۱۰)آقای محمد چاله اجاره دو ماه غرفه ۲۹
۱۱)آقای روزافزای اجاره یک ماه غرفه ۷۱
خداوند به این عزیزان خیر و برکت عنایت بفرماید
۲۵فروردین ماه ۹۹