حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار مرجان در خصوص همراهی با پویش حمایت از بهره برداران :
با سلام به عرض می رساند که شصت درصد شارژ بازار مرجان در فروردین سال نود ونه بخشیده شد.
با احترام – ساویز