حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار مریم در خصوص همراهی با پویش حمایت از بهره برداران :
با عرض سلام ، هیات مدیره بازار مریم در پی بسته بودن بازار مریم در فروردین ماه بخاطر بیماری کرونا اجاره فروردین اسنکهای وسط بازار را باتخفیف ۱۰۰٪ و شارژ فروردین ماه کل غرف بازار را بصورت ۵۰ ٪ اعلام کردند