حرکت شایسته ی تقدیر هیات مدیره بازار بزرگ ونوس کیش در خصوص پویش حمایت از بهره برداران :

ضمن آرزوی سلامتی وتوفیق برای همه عزیزان به آگاهی می رساند :

شرایط بحرانی کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا وتعطیلی کسب و کار اکثر فعالین در جزیره ،متاسفانه مشکلاتی برای انجام تعهدات همگان ایجاد نموده که عدم هر گونه همکاری و نوع دوستی باعث تشدید این وضعیت شده بطوریکه امکان جبران آن حتی برای ماههای آینده نیز مقدور نباشد . لذا انتظار دارد همه همکاران محترم اعم از مالک و مستاجر ،با درک صحیح این شرایط با همدلی ورعایت انصاف یاریگر همدیگر باشیم . به همین منظور هیات مدیره محترم بازار ونوس در جلسه مورخ ٩٩/١/٢۵ تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند :
۱- اجاره بها فروردین ماه کانترهای مستقر در بازار مشمول ۱۰۰% تخفیف گردیدند.
۲- شارژ فروردین ماه کلیه غرف بازار مشمول ١٠٠ درصد تخفیف قرار گرفت.
باشد که انشأالله با یاری حق تعالی وحمایت همه مالکین و بهره داران محترم از این آزمون سخت الهی و بحرانی با سربلندی فایق آییم .
پاینده باشید در پناه حق