درپی تخفیف صد در صدی اجاره بهای فروردین ماه به اطلاع مستاجرانم در بازار مریم میرساند در جهت همراهی با شما عزیزان برای غرفه های متعلق به اینجانب چه غرفه باز باشد یا بسته معادل پنجاه در صد ( ۵۰ در صد) تخفیف برای اجاره بهای اردیبهشت ماه در نظر گرفته ام .
به امید روزهای خوب و سالی پر بار
علیرضا. نوری