قابل توجه صاحبان مشاغلی که تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت نشده اند،مهلت ثبت نام فقط تا ساعت ۲۴ امشب ۲۸فروردین ماه می باشد.
https://salamat.gov.ir