حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار دامون در خصوص همراهی با پویش حمایت از بهره برداران :
با عرض سلام
احتراما عرض می گردد بعداز جلسه هیئت مدیره مرکز خرید دامون در تاریخ۹۹/۰۱/۲۸
تصویب گردید ۵۰٪شارژفروردین کلیه غرفه بخشیده شود .
و کرایه کانترهای بازار دو ماه بخشیده شود.