حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار رویامال در خصوص مذاکره با مالکین محترم و همراهی با پویش حمایت از بهره برداران:

به استحضار می رساند برابر مذاکرات صورت گرفته و پیگیری های بعمل آمده از مالکین واحدهای تجاری مجتمع تجاری اداری رویامال کیش تاکنون مطابق جدول ذیل لیست جدید بخشودگی اجاره فروردین ماه ۱۳۹۹ توسط برخی موجرین مجتمع صورت پذیرفت.

 

ردیف                 نام موجر  نوع بخشش فروردین ماه                   ۱۳۹۹    تعداد واحد
۱ شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا ۱۰۰درصد اجاره فروردین ماه        ۳۹
۲ آقای سلطانی طهرانی ۵۰درصد اجاره فروردین ماه        ۱۶
۳ آقای مهندس شفیعی ۵۰درصد اجاره فروردین ماه         ۱
۴ آقای رحیمی ۱۰۰درصد اجاره فروردین ماه         ۲
۵ آقای علی راهی ۱۰۰درصد اجاره فروردین ماه         ۱
۶ شرکت نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد ۱۰۰درصد اجاره فروردین ماه         ۱
۷ خانم رحیمی ۱۰۰درصد اجاره فروردین ماه         ۱
۸ بانک سپه ۱۰۰درصد (مشارکت در فروش)فروردین          ۴
۹ بانک ملت ۱۰۰درصد (مشارکت در فروش)فروردین          ۱
                                          تعداد کل واحد         ۶۶