حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار پردیس یک در خصوص مذاکره با مالکین محترم و همراهی با پویش حمایت از بهره برداران :

شهرام ملکی غرفه ۱۸۳ دو ماه بخشش اجاره بها
لیلا حسنی غرفه ۴۳ دو ماه بخشش اجاره بها
رضا سخن زن غرفه۴۶ یک و نیم ماه بخشش
علی میرزاخانی غرفه۸ یک ماه بخشش اجاره بها
شهره و سعید شاهسوارانی غرفه ۱۳ یک ماه بخشش اجاره بها
سیدمجید مکی غرفه ۱۶ یک ماه بخشش اجاره بها
ابراهیم و بهنام جولان غرفه ۱۸ یک ماه بخشش اجاره بها
آیدین حسین زاده دیزج غرفه ۱۹ یک ماه بخشش اجاره بها
بهنام صمیمی غرفه ۳۶ یک ماه بخشش اجاره بها
ابونصر اکبرپور غرفه ۴۸ یک ماه بخشش اجاره بها
مصطفی شمس غرفه ۵۲ یک ماه بخشش اجاره بها
فرهاد عطارجعفری غرفه ۵۵ یک ماه بخشش اجاره بها
غلامحسین اسماعیلیان غرفه ۵۸ یک ماه بخشش اجاره بها
اصغر شاکری خمسه غرفه ۶۵ یک ماه بخشش اجاره بها
سارامرادی جواد جهان آرا غرفه ۷۱ یک ماه بخشش اجاره بها
اسدالله و میترا زاهدی غرفه ۷۷ یک ماه بخشش اجاره بها
عباس پیری زاده غرفه ۸۰ یک ماه بخشش اجاره بها
حمید خسروی غرفه ۸۱ یک ماه بخشش اجاره بها
حسن ابیار غرفه ۸۶ یک ماه بخشش اجاره بها
حسن نعمت زاده غرفه۹۷ یک ماه بخشش اجاره بها
محمدرضا عربشاهی غرفه۹۹ یک ماه بخشش اجاره بها
سیداحمد عربشاهی غرفه ۱۲۸ یک ماه بخشش اجاره بها
سیدهادی حاج مولانا غرفه ۱۴۵ یک ماه بخشش اجاره بها
حسن وحسین چیت سازان غرفه ۱۵۴ یک ماه بخشش اجاره بها
بهزاد اسلامی غرفه ۱۷۲ یک ماه بخشش اجاره بها
حمیدرضا عرب رحیمی غرفه ۱۷۸ یک ماه بخشش اجاره بها
بهزادفلاحی مروست غرفه ۱۹۱ یک ماه بخشش اجاره بها
بهزادفلاحی مروست غرفه ۱۹۸ یک ماه بخشش اجاره بها
مهدی ذکایی غرفه۲۲۰ یک ماه بخشش اجاره بها
محمد رادمهر غرفه ۹۸ ، پنجاه درصد بخشش اجاره بهای فروردین ماه
کریم علافچیان غرفه ۱۲۰ پنجاه درصد بخشش اجاره بهای فروردین ماه
سیروس اقبال غرفه ۱۲۶ پنجاه درصد بخشش اجاره بهای فروردین ماه
بهرام قهرمانلو غرفه ۱۵۳ پنجاه درصد بخشش اجاره بهای فروردین ماه
کاظم نقوی غرفه ۱۶۳ پنجاه درصد بخشش اجاره بهای فروردین ماه