با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان
همانگونه که مستحضرید و قبلا هم اعلام شده است چون اغلب غرف بازار کوروش مشارکتی هستند بر اساس فروششان اجاره پرداخت می کنند و کلیه غرف اجاره ای و دارای کف اجاره در ماههای فروردین و اردیبهشت شامل پنجاه درصد بخشودگی پرداخت از جانب جناب حاج آقای رباطی گردیدند