جلسه ای با حضور مدیرعامل و هیئت مدیره بیمه ایران معین با مدیرعامل جامعه بازاریان در تاریخ ۲۱خردادماه ۱۳۹۹در دفترجامعه بازاریان برگزار شد.