🔸رئیس اداره امور مالیاتی منطقه آزاد کیش گفت: ۳۱ شهریورماه ، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است.

🔹منتظری گفت: مودیان از هر گونه مراجعه غیر ضروری به اداره امور مالیاتی خودداری کنند.

🔹وی گفت: اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان در سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به نشانی tax.gov.ir قابل دریافت است.

🔹رئیس اداره امور مالیاتی منطقه آزاد کیش گفت: مودیان در صورت ارایه نکردن اظهارنامه در موعد مقرر، علاوه بر محرومیت از معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی غیرقابل بخشش خواهند شد.