جامعه بازاریان کیش در فراخوانی اعلام کرد که تصمیم دارد تا در قالب دروه ی یک ماهه، از همکاری علاقه مندان به نظارت بر پروتکل های بهداشتی در بازار های جزیره کیش بهره مند شود.

افراد علاقمند و متقاضی جهت فعالیت در حوزه نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در مراکز تجاری کیش می توانند با شماره تلفن ۴۴۴۶۷۷۲۰-۰۷۶ واحد روابط عمومی تماس بگیرند.