🔺کاپیتان اصغر عبدالله پور، نایب رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی:

🔹در جلسه بررسی نرخ‌های جدید بلیت هواپیما نرخ نامه جدید بلیت پروازهای داخلی باطل شد و قیمت ها به نرخ سابق بازگشت.
🔹در این جلسه مقرر شد هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم و قیمت بلیت‌ها به نرخ‌های فعلی به متقاضیان فروخته شود.

kish.iribnews.ir