🔻 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

🔸عضویت سازمان منطقه آزاد کیش در سازمان مناطق آزاد جهان (WFZO)

🔹 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش غلامحسین مظفری : سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد ایران، به عضویت سازمان مناطق آزاد جهان که بیش از ۶۲۰عضو دارد و یکی از سازمان‌های جهانی غیرانتفاعی است، درآمد.

www.freezonesnews.com