🔸رحمان سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص مصوبات اخیر شورای سلامت کیش و فشاری که بر حوزه گردشگری ایجاد کرده گفت : اینکه بنا باشد تا اشاره کنم بار تعطیلی این روزها و فشارهایی که با تصمیم ستاد ملی کرونا اتخاذ شده بر دوش چه صنعتی هست ابتدا باید بگویم که ما از هم جدا نیستیم.

وی ادامه داد : وقتی میگوییم صنعت گردشگری قطعا در این چرخه همه باهم یکی هستیم ولی خب در بعضی مواقع، بعضی تصمیمات نسبت به بعضی حوزه ها و تصمیمات اتخاذ شده کمی سختگیرانه تر است و این تصمیمات تصمیمات محلی نیست در صورتی که دوستانی که در حوزه سلامت کیش در حال تصمیم گیری هستند تمام جوانب را برای انجام مصوبات میسنجند اما شرایطی که در کشور هست در حال حاضر شرایط مطلوبی نیست و دسته بندی رنگی که برای شهرهای زرد، نارنجی و قرمز در نظر گرفته شده، جزیره کیش را در وضعیت رنگ مطلوبی قرار نداده و تنها اختیاری که به مراکز استانها و یا شهرهای خاص داده شده تصمیم گیری در مورد مشاغل گروه یک (مشاغل ضروری) و گروه دو که بازارها هم در آن دسته قرار دارند را شامل میگردد. اما در نهایت مطمئنا چنانچه شرایط تعطیلی به همین منوال ادامه پیدا کند کلیه مشاغل و فرصتهای شغلی را با مشکل مواجه خواهد ساخت. اگر جاذبه های گردشگری رو از کیش بگیریم طبعا تاثیر مستقیم بر ورود گردشگر خواهد گذاشت و در نهایت دودش در چشم همه خواهد رفت.

وی در پاسخ به این سوال که شما در جایگاه یک کیشوند به چه میزان معتقدید که بسته بودن اماکن گردشگری و در عوض باز بودن هتلها و بازارها در شیوع این بیماری یا عدم شیوع آن و در نهایت کنترل آن موثر خواهد بود گفت : بنده در جایگاه تصمیم گیری این امور نیستم و البته نمیتوانم کارشناسی کنم که پروتکل های اعمالی صحیح یا غلط هست. شاید اگر از ابتدای ورود این ویروس منحوس حساسیت بیشتری نسبت به اولیه پیدایش این ویروس اعمال گردیده بود یا قرنطینه کوچکی صورت میگرفت امروز نیاز به این همه هزینه در مهار این ویروس نمی بود. اگر دقت کنید میبینید که ورود گردشگر مبتنی بر باز بودن تمام چرخه گردشگری جزیره کیش است باید یادآور شوم که وقتی به هفته های گذشته و همزمان با تعطیلی جنگ های شبانه و کشتی ها نگاه می اندازیم دقیقا تاثیر آن تعطیلی ها را در همان برهه های زمانی بر ورود مسافر میبینیم. ضمن اینکه امروز هم مصوب شد که ورود خودرو از طریق دریا هم به مدت ۲ هفته تعطیل شود و قطعا مطمئن هستم که جدا از مباحث صنفی، اعمال این محدودیتها بر میزان گردشگر ورودی از فرودگاه نیز تاثیر خواهد گذاشت البته بگویم کیش سفید اعلام نشده بلکه نارنجی متمایل به قرمز میباشد.

وی درباره راهکارهایی برای مصون ساختن بخش بازار از شیوع ویروس کرونا گفت : بنده در تمام مصاحبه های خودم اعلام کردم که ما تابع تصمیمات شورای سلامت هستیم و در صنف خودمان هم تمام تلاش خودمان رو کردیم، نیرو استخدام کردیم حتی نیروی داوطلب جذب کردیم که در بخش نظارتها بتوانیم کنترل عالی خودمان را داشته باشیم که فکر میکنیم در این عرصه موفق بودیم و این امر نیز جوریست که بازرسین اداره بازرگانی و حوزه سلامت در بازدید از بازارها اعلام کردند که موردی برای تذکر کتبی پیدا نکرده اند.

وی ادامه داد : در جلسات شورای سلامت نمایندگان تمام اصناف حضور دارند و از صنف خودشون دفاع میکنند همانگونه که بنده وظیفه این امر رو از سوی جامعه بازاریان و بازرگانان کیش دارم و تبعا سایر عزیزان اصناف دیگر نیز همین وظیفه را دارا میباشند. قطعا در تصمیمات اخیر که با محدودیتهای ۲ هفته ای برای حوزه گردشگری همراه بود نیز بنده موافق این اتفاق نبودم زیرا معتقدم بسته شدن حوزه گردشگری صدمات متعددی به عرصه بازار هم خواهد زد. اما به هر تقدیر تابع تصمیمات اتخاذ شده هستیم.

ilna.news