⭕️ مدیرعامل جامعه بازاریان کیش از نظارت دقیق براستفاده از پایانه های فروشگاهی معتبر درکیش خبر داد.

🔺پیرو انتشار خبری در خبرگزاری فارس درخصوص دورزدن معافیت مالیاتی مناطق آزاد با دستگاه های پوز بانکی، رحمان سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان کیش گفت: در جزیره کیش طبق ماده ۲۷۳ سازمان امورمالیاتی کشور و ماده۱۳قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد فعالیت افراد درمحدوده منطقه آزاد تا ۲۰ سال پس ازاخذ مجوز فعالیت، معاف از مالیات است ، بنابراین دورزدن معافیت های مالیاتی امری بی معنی است.

وی افزود: در مراکز تجاری و بازارهای جزیره کیش فروشگاه ها پس از اخذ مجوز فعالیت اقتصادی، امکان دریافت پایانه های فروشگاهی راخواهند داشت و شعب بانک ها نیز برانجام تراکنش این دستگاه ها در جزیره کیش نظارت دارند.

🔸سادات نجفی افزود: باوجود معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در مناطق آزاد، طبق بند “ت” ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید مصوب سال۱۳۹۴ تمامی فعالان اقتصادی برای استفاده از معافیت ها ملزم به ارائه اظهار نامه مالیاتی شدند و این طرح از آغاز سال۹۵ اجرایی شده است. بنابراین تمامی معاملات فعالان اقتصادی جزیره در این اظهارنامه ثبت خواهد شد.

وی که نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور است، با بیان اینکه درمتن خبر مذکور به استفاده ازدستگاه های پز اخذ شده درمناطق آزاد برای نقل و انتقال وجوه در خارج از این مناطق اشاره شده تاکید کرد: این امر امکان پذیر نیست چراکه فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان کیش به سبب ثبت معاملات خارج ازمحدوه مناطق آزاد درسامانه جامع مالیاتی کشور، ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هستند و در این موارد نه تنها از پرداخت مالیات معاف نبوده بلکه امکان گریز از مالیات را هم نخواهند داشت.

سادات نجفی افزود: با توجه به درج اطلاعات خرید و فروش سالیانه دراظهارنامه های مالیاتی کیش، چنانچه این موارد درگزارش ذکر نشود قابل پیگیری خواهد بود.

بر اساس این گزارش برخی ازمدیران شرکت های psp مانند شرکت کارت اعتباری ایران کیش ، سامان کیش ، به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک پارسیان که دراین جزیره فعالیت می کنند نیز درگفتگو با روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزادکیش امکان دور زدن معافیت های مالیاتی با دستگاه های پز را مردود دانستند.

مسئولان این شرکت ها عنوان کردند که همه فعالان اقتصادی و صاحبان صنوف مختلف در سامانه اداره دارایی، اطلاعات واحد صنفی خود را ثبت و سپس شماره پایانه دریافت کرده اند و سالانه اظهارنامه مالیاتی تنظیم و به اداره دارایی تحویل می دهند.

برخی صنوف خاص نیز مانندپزشکان ویا وکلا هم می بایست جهت دریافت مجوز فعالیت درسایت اداره دارایی نام نویسی کرده و کد دریافت کنند.

ضمن اینکه تمامی متقاضیان دریافت دستگاه های پز هنگام مراجعه به شرکت های psp در دو بخش اطلاعات شخصی و صنفی، تعیین هویت می شوند. در این روند نخست ارائه مدارک شخصی ازجمله کارت ملی و شناسنامه فرد و سپس مجوز فعالیت اقتصادی و کد کارگاه الزامی است.

لازم به ذکر است احتمال اینکه شرکت ها و موسسات ثبت شده درجزیره کیش از دستگاه های پز که با ارائه مجوز فعالیت اقتصادی در این منطقه دریافت کرده اند جهت معاملات خوددر سرزمین اصلی استفاده کنند بسیار اندک و درحقیقت صفراست. چراکه هر دستگاه کد شعبه مشخصی داشته و محل اصلی استفاده ازخدمات درجزیره کیش تعیین شده است. حال چنانچه این دستگاه ها بیشتر از چند روز درطول یک ماه ازجزیره خارج شوند به خودی خود ارتباط آن با سیستم ماهواره ای و دسترسی به حساب های بانکی قطع شده و غیر قابل استفاده خواهندبود. بانک ها نیز در روند نظارت بر تراکنش دستگاه های پز، این مهم رامد نظر دارند.

دربازرسی های ماهیانه نیزچنانچه کد شعبه برای هردستگاه پز با اطلاعات محل استقرار آن که در سوابق متقاضی درج شده متفاوت باشد در بخش تغییرآدرس ثبت شده و شرکت های PSP بر انطباق استقراردستگاه پز درمحل اعلام شده نظارت می کنند.

دستگاه های پز درناوگان حمل و نقل عمومی کیش نیز تنها با ارائه معرفی نامه معتبر آژانس ها و کارت تردد به رانندگان تحویل داده می شود و تراکنش ها درجزیره کیش خواهد بود.

news.kish.ir