🔺سخنگوی شورای سلامت کیش با اشاره به تغییر وضعیت کرونایی کیش به رنگ زرد از ابلاغ مصوبات شورای سلامت براساس بازنگری جدید خبر داد.

🔸دکتر رضانیا : در خصوص این رنگ بندی ها تناقضاتی وجود داشت که باید حل می شد و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما بر اساس دستورالعمل ابلاغی که در حقیقت اعلام می کند تا ۴ بیمار مثبت بستری در روز در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در دسته رنگ زرد قرار می گیرند و فقط گروه های شغلی ۴ محدود می شوند.

بر این اساس ساکنان جزیره کیش منتظر ابلاغ مصوبات جدید شورای سلامت هستند.

iribnews.ir