🔸تفاهم نامه برقراری پرواز مسیر کیش، استانبول، آبادان و برعکس بین مناطق آزاد کیش، اروند و شرکت هواپیمایی کیش به امضا رسید.

🔺در این تفاهمنامه سه جانبه که با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های تخصصی، همچنین افزایش همکاری‌های مشترک برای رفاه حال ساکنان، تجار و گردشگران دو منطقه به امضا رسید، گسترش فعالیت در حوزه حمل و نقل هوایی بین المللی و توسعه گردشگری با استفاده از امکانات دو طرف مدنظر است.

kish.iribnews.ir