🔸مدیرعامل بیمه ایران معین گفت: با پرداخت بیش از ۱۵میلیارد تومان خسارت به بیمه شدگان و ذی نفعان بازار پردیس کیش، پرونده این سانحه آتش سوزی بسته شد.

داریوش محمدی گفت: باقی مانده خسارت ناشی از آتش سوزی بازار پردیس پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه از ۱۹مرداد امسال تا کنون پرونده خسارت ناشی از آتش سوزی بازار پردیس کیش در جریان بود گفت: امروز پرونده پرداخت خسارت این بازار با کمک هیئت مدیره شرکت بیمه بسته شد.
محمدی گفت: انشالله شاهد چنین اتفاقات تلخی در جزیره کیش نباشیم.

iribnews.ir