🔹صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد و دریافت‌کننده هم موظف به اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک در این سامانه است.

🔹مردم نگران چک‌های صادرشده از قبل نباشند و بدون نگرانی چک‌هایی را که دارند، استفاده کنند.

/شبکه خبر