🔸در تاریخ ۹۹/۰۹/۲۴ جلسه ای با شرکت مدیران محترم بازارهای تجاری و با حضور میهمانان ویژه ، مدیریت محترم اداره بازرگانی و معاونین ایشان در دفتر جامعه بازاریان برگزار گردید .
🔸در آغاز جلسه ، مدیر عامل جامعه ضمن عرض خیر مقدم ، از مدیریت اداره بازرگانی به جهت همکاریهای تنگاتنگ و همچنین از مدیران بازارهای تجاری به جهت تعامل و همکاریهای لازم بویژه در موضوع پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ، تقدیر و تشکر نموده و به مواردی از جمله خسارتهای وارده شده به کسبه به واسطه عدم تثبیت نرخ ارز و بیماری کرونا ، تلاش در جهت عدم محدودیت های گسترده بازارها به جهت شیوع بیماری کرونا و طرح در شورای سلامت ، تلاش در جهت جلوگیری از اجرایی شدن طرح اصلاح قوانین مناطق آزاد و آسیب هایی که از این رهگذر ایجاد می گردید ، پیگیری و همکاریهای لازم در جریان آتش سوزی بازار پردیس یک و تشکیل جلسه با مدیران بیمه ، پیگیری مشکلات مطروحه ی مرتبط با کانتر ها و تابلوهای تبلیغاتی بازارها ، کمک به آزادی زندانیان مالباخته با بدهی های ریز و درشت ، برقراری تیمهای نظارتی پروتکل های بهداشتی و عملکرد خوب آنها اشاره و بر اقدام در جهت ایمن سازی بازارها از خطر آتش سوزی تأکید و موضوع ایجاد کیوسک های ارائه کتاب در بازارها را حائز اهمیت شمردند .
🔸در ادامه جلسه مدیران بازارها به طرح موضوعهایی از قبیل نیاز به الویت بندی نمودن ایرادات اعلام شده از طرف اداره آتش نشانی ، مشکلات استقرار آژانسهای گردشگری در بازارها و …. پرداخته و در پایان مدیریت محترم بازرگانی ضمن تقدیر از مدیر عامل جامعه و مدیران بازارهای تجاری به دلیل همکاریهای صمیمانه ، به پرسش های مطرح شده پاسخ و نظارت بر پروتکل های بهداشتی را بسیار مثبت ارزیابی نمودند . سپس به توضیح اقدامهای صورت پذیرفته در حوزه مدیریت خویش که منجربه تسهیل امور صدور مجوزها و سایر ارتباطها گردیده ، اشاره و خواستار استمرار هر چه بیشتر این روابط گردیدند . در پایان لوح های تقدیری از سوی طرفین اهدا گردید و به چهار نفر از مدیرانی که در حوزه نظارت بر پروتکل های بهداشتی موفق تر عمل نموده بودند لوح های تقدیر تقدیم گردید . ضمناً برای ۲۰ نفر از بهره برداران بازارهای تجاری که در رعایت پروتکل های بهداشتی موفق تر عمل نموده بودند نیز لوح های تقدیر تنظیم که توسط تیمهای نظارتی در محل غرف تقدیم آنها خواهد گردید .