🔺نظارت حداکثری سفیران محترم جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در دو نوبت صبح و عصر بر رعایت قوانین صحیح پروتکل های بهداشتی در بازارهای جزیره کیش (ونوس-عربها-کوروش و…) همچنان پابرجا است.