🔸احمد جباری رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس گفت: با دیوان عدالت اداری برای بازگشت معافیت‌های مالیاتی کارمندان مناطق آزاد نامه نگاری شده و خواستار بازگشت معافیت مالیاتی کارمندان این مناطق هستیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس گفت: حذف معافیت مالیاتی مردم مناطق آزاد را بی انگیزه می‌کند.

وی گفت: هدف از تاسیس مناطق آزاد رونق اقتصادی است پس باید موانع این توسعه برداشته شود که یکی از آنان معافیت مالیاتی است.

جباری گفت: به دیوان عدالت اداری نامه ارسال کردیم و خواستار بازگشت این معافیت هستیم.

iribnews.ir