🔴 معاون دادستان کل کشور: واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو غیر قانونی است

معاون دادستان کل کشور از وزیر صمت خواسته تا دلایل خود درمورد تداوم واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را، باوجود ممنوعیت آن اعلام کند.

@customs_commercial