🔸سخنگوی ستاد نوروزی کیش گفت: براساس مصوبات دومین جلسه ستاد نوروزی کیش ورود خودرو‌های پلاک کیش یا سرزمین اصلی به این منطقه از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوع است.

Kish.iribnews.ir