🔸 جلسه مدیرعامل جامعه بازاریان ( جناب آقای سادات نحفی ) با کارگروه صنف میوه فروشان جزیره با هدف تنظیم بازار شب عید در مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در دفتر جامعه بازارایان و بازرگانان کیش برگزار گردید.