🔸بودجه سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تصویب شد :

* معافیت رایانه‌های دستی اهدایی به دانش آموزان مناطق محروم از پرداخت سود بازرگانی

* رفع اختلاف بین وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی کشور در مورد عوارض نوشابه‌های گازدار

* اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌­ها

* تصویب آیین نامه موارد توقیف موقت یا لغو اجازه نامه، گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف

* تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

wikifreezones.com