🔺ناظرین پروتکل های بهداشتی جامعه بازاریان و بازرگانان کیش ، با همکاری و

همدلی کسبه شریف کیش ، همچنان در تلاش برای صیانت از سلامت کیشوندان و

گردشگران محترم بازار های جزیره زیبای کیش هستند .