🔹نگاهی به آمار صادرات ایران به کشور افغانستان و مقایسه آن با صادرات به کشورهای اروپا نشان می‌دهد که افغانستان بازار مصرف بسیار خوبی دارد.
🔹 بازار واردات یک تریلیون دلاری کشورهای همسایه ایران ظرفیتی ویژه برای صادرات است که متأسفانه با بی توجهی دولت صادرکنندگان هنوز نتوانسته اند آنگونه که باید از این بازار بهره ببرند، براساس تازه‌ترین برآوردها تنها ۲.۳ درصد از کل واردات این کشورها از مبدا ایران است.

@customs_commercial