نشیت مشترک بین جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و صدا و سیمای مرکز کیش با هدف هماهنگی ، همکاری و همفکری بین دو مجموعه در تاریخ شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ به میزبانی جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و با حضور تنی چند از اعضای محترم هیات مدیره جامعه بازاریان آقایان قربانی ، خلیلی و پولاد خان ، در دفتر جامعه منعقد گردید .
در ابتدای این جلسه که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید جناب آقای سادات نجفی ضمن تقدیم خیر مقدم محضر مدعوین عزیز ، طی بیاناتی با توجه به اینکه در گذشته هر زمان تشکل های بخش خصوصی کیش با صدا و سیمای مرکز کیش تعامل و همکاری گستره ای داشتند ؛ جزیره زیبای کیش از قبل این همکاری ها منتفع شده است ؛ تقویت صدا و سیمای کیش و استفاده از ابزار و امکانات این سازمان را از جمله اهداف فعالین اقتصادی بخش خصوصی برشردند و در ادامه ارتباط و تعامل هر چه بیشتر و بهتر بین جامعه بازاریان و صدا و سیمای کیش را خواستار شدند . از دیگر موراردی که توسط ایشان و دیگر اعضای محترم هیات مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش مطرح شد می توان به پوشش فعایت های اقتصادی مهم در جزیره کیش ، بیان مسایل و مشکلات پیش روی کسبه و بهره برداران جزیره کیش ، انتشار اقدامات جامعه بازاریان و بازرگانان کیش ، و … اشاره کرد .
جناب آقای سیروس نیز در ابتدای فرمایشات خود ضمن ابراز خوشحالی وخوشوقتی عمیق از حضور در این نشست ، با ارایه یک گزارش کوتاه و مختصر ، از مسایل ومشکلاتی که پیش روی صدای و سیمای کیش برای ارایه خدمات و محتوی با کیفیت و استاندارد وجود دارد صحبت نمودند و در ادامه با بیان اینکه چنانچه منابع مالی مورد نیاز فراهم شود ؛ با خرید تجهیزات مدرن و همچنین پخش ماهواری صدا و سیمای کیش ، کیفیت محتوی برنامه ها و دیگر تولیدات سازمان به طرز کاملا محسوس و ملموسی بهبود پیدا خواهد کرد ؛ از عزم این سازمان برای تعامل سازنده و همه جانبه با تشکلهای بخش خصوصی کیش مخصوصا جامعه بازاریان و بازرگانان کیش به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی جزیره مطالبی را بیان فرمودند .