خبر درگذشت دوست و همکار گرانقدرمان جناب آقای مهندس حسین شادمانی بسیار غم انگیز بود.
ضمن عرض تسلیت و تعزیت خدمت خانواده مغزز ایشان و تمامی دوستان و آشنایان مرحوم برای ایشان طلب مغفرت و آمرزش و برای بازماندگان صبر جزیل خواهانم.
رحمان سادات نجفی