سردار محمد دبیرشورای عالی مناطق آزاد
🟤 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی، سعید محمد را به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.
به گزارش اقتصاد کیش؛ در حکم دکتر سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت توجه به اهداف تحول گرایی و محوریت تولید ملی و برون گرایی از آقای سعید محمد خواسته شده برای تحقق راهبرد‌های مطرح شده در متن حکم تمام توان خود را مصروف نماید و متناوباً گزارش شش ماهه و یک ساله عملکرد مناطق به اطلاع دولت و مجلس برسد. این حکم در حالی از سوی وزیر اقتصاد و دارایی صادر شده است که در دوره های قبل حکم دبیر شورایعالی مناطق آزاد را رئیس جمهور صادر میکرد.