میلاد جامع علم و عمل و عبادت ، پرچم دار شاهراه ولایت علوی ، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گرامی باد