در ابتدای جلسه جناب آقای سعید محمد ضمن ابراز خوشحالی وخشنودی از برگزاری این نشست ، گوشه ای از مسایل و مشکلاتی که امروزه فعالین اقتصادی مناطق آزاد برای ادامه حیات اقتصادی خود ، با آن دست به گریبان هستند را خدمت حاضرین در نشست معرفی نمودند و در ادامه از اقداماتی که در این مدت کوتاه در دبیرخانه صورت گرفته است ؛ سخن گفتند . از جمله آغاز به کار سامانه سمباد ( سامانه ارتباط مستقیم با دبیر مناطق آزاد ) که بستر بسیار مناسبی برای تعامل بین دبیرخانه و شخص دبیر ، با فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور است ؛ همچنین سامانه شفاف که در جزیره کیش برای اولین بار در رونمایی و آغاز به کار کرده و می تواند الگوی مناسبی از شفافیت در تعامل بین دولت و بخش خصوصی فعال در کشور باشد .

دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: باید زمینه های دیپلماسی گری مناطق آزاد در سرمایه گذاری های خارجی فراهم و تقویت شود تا این مناطق بتوانند به جایگاه حقیقی و واقعی خود در توسعه اقتصادی کشور دست یابند وی بقای مناطق آزاد را در گرو حضور و فعالیت سرمایه گذاران عنوان کرد.
به گزارش اقتصاد کیش سعید محمد روز گذشته در نشست مشترک خود با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جزیره کیش اظهار داشت: مناطق آزاد تجاری برای تحقق این مهم نیازمند داشتن یک راهبرد هستند که در این راستا تمامی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در یک فرصت سه ماهه باید اسناد راهبری خود را تدوین کنند.