نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کیش با دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در محل تالار خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد. در این نشست تعدادی از سرمایه گذاران و مدیران بخش خصوصی کیش دغدغه های خود را در خصوص مشکلات مناطق آزاد مطرح کردند . در این نشست نادر کشتکار؛ رئیس هیئت مدیره مجمع توسعه کیش ، رحمان سادات نجفی؛ مدیر عامل جامعه بازاریان کیش، محسن قریب؛ دبیر کل انجمن سرمایه گذاران کیش، مسیح الله صفا؛ رئیس جامعه هتل داران کیش، احمد کتابفروش؛ دبیر سندیکای صنایع کیش و همایون ابوالحسنی؛ به نمایندگی از جامعه مراکز پذیرایی کیش به ایراد سخن پرداختند و دکتر سعید محمد نیز دیدگاهها و برنامه های خود را در خصوص فعالیت مناطق آزاد تشریح کردند.