جناب آقای رحمان سادات نجفی مدیر عامل محترم جامعه بازاریان و بازرگانان کیش هم با تشکر از برگزاری این نشست ، در ابتدای صحبت های خود ، ظرفیت‌ها و مشوق های مناطق آزاد ایران را خدمت حاضرین در این نشست به تفصیل تشریح نمودند و در ادامه بیان داشتند که این مزایا و ظرفیت ها به لحاظ ماهوی در ۷ منطقه آزاد فعال فعلی در کشور کاملاً متفاوت است . به عنوان مثال می توان از وجوه گردشگری ، فعالیت های های تک ، نفت و انرژی ، کشاورزی ، ترانزیت کالا و دسترسی به منطقه اوراسیا ، مناطق آزاد را نسبت به یکدیگر و همچنین سرزمین اصلی متمایز کرد . ایشان همچنین در ادامه اظهار امیدواری کردند نشستی با حضور سفیر محترم هند و نمایندگان فعالین اقتصادی بخش خصوصی مناطق آزاد کشور در آینده نزدیک به میزبانی جزیره زیبای کیش برگزار گردد