فرا رسیدن ۲۰ آبان ، روز ملی کیش را به همه کیشوندان و عاشقان این خاکپاره دردانه تبریک عرض می کنیم