در تاریخ سه شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۰ طی برگزاری یک نشست با جناب آقای دکتر امامی ، جناب آقای مهندس بهداری و سرکار خانم مهندس بحرینی در دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان کیش تفاهمنامه همکاری‌ مشترک میان شرکت میکاراد آتیه کیش و جامعه بازاریان و بازرگانان کیش به منظور توسعه‌ی همکاری‌های آموزشی و پژوهشی به امضای طرفین رسید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، شرکت میکاراد و جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با هدف ارتقای دانش و مهارت تخصصی بازاریان جزیره‌ی کیش، رویدادهای مشترکی در تمامی شئون مرتبط با این کسب و کار برگزار خواهند کرد.